NL   FR   EN
Structurele verlijming
Structurele beglazing is een gevelsysteem waarbij glaspanelen door middel van speciale verlijmingstechnieken op een metalen draagstructuur worden aangebracht, zonder hierbij gebruik te maken van mechanische bevestigingsmiddelen. De hierdoor bekomen gevel lijkt slanker in vergelijking tot de gordijngevel met buitenprofielen.

Als plaatsingsbedrijf heeft Glasbouw Miraxvit voor dit deel van de markt een afzonderlijke cel, opgericht die volgens een vastgelegd intern kwaliteitssysteem en onder externe controle van Seco, projectgebonden verlijmingsopdrachten uitvoert, met technische goedkeuring ATG 2175.